Natuur & Landschap

Onderhoud van natuurschoon is een arbeidsintensieve en kostbare taak. Om deze waardevolle natuurgebieden of landschapselementen te behouden en waar nodig te versterken kan Witte Rentmeesters en Makelaars uit bijstaan.

Witte Rentmeesters en Makelaars heeft ruime ervaring met het zorgvuldig en toekomstgericht beheer van bospercleen, de directievoering van natuurontwikkelingsprojecten en de aanleg van nieuwe landschapselementen, maar ook in het aanvragen van de diverse subsidies die beschikbaar zijn gesteld door het ministerie.

Naar mobiele navigatie