Landgoedvisie

Particuliere landgoederen zijn gebieden waar de gebruiksfuncties landbouw en natuur verweven zijn in een cultuurhistorisch waardevol landschap. Deze verwevenheid heeft ervoor gezorgd dat het natuurschoon, het landschap en de aanwezige cultuurwaarden uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven.

De landgoederen vertegenwoordigen hiermee in combinatie met het recreatieve medegebruik een zeer groot maatschappelijk belang. Om deze bovenstaande waarden te behouden en te versterken is het essentieel dat de landgoederen economisch vitaal zijn. 

Vaak hebben landgoedeigenaren concrete wensen en ideeën om de kwaliteit van natuur, landschap en monumentale opstallen en de duurzame instandhouding hiervan te versterken. Om de doelen van het landgoed en de wensen vanuit de overheden op elkaar af te stemmen en overeenstemming te krijgen over de projecten die de komende jaren uitgevoerd kunnen worden, kunnen wij voor u een integrale landgoedvisie opstellen. Uit ervaringen is gebleken dat deze werkwijze een effectieve en efficiënte manier is om gezamenlijke en individuele doelstellingen te behalen en de uitvoering van projecten op gang te krijgen en te houden. 

Naar mobiele navigatie