Medewerkers

Wij zijn Witte Rentmeesters en Makelaars

U kunt ons bereiken op ons algemene telefoonnummer 0314-38 21 21 en middels het algemene e-mailadres: info@witterentmeestersenmakelaars.nl

Pieter Witte

Directeur, Rentmeester, Register Makelaar Taxateur

Pieter Witte is afgestudeerd aan de Rijks Hogere Landbouwschool met specialisatie Rurale Planologie en beëdigd rentmeester Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Gecertificeerd taxateur Landelijk Vastgoed en Wonen NRVT en makelaar VastgoedCert. Sinds 1992 is Pieter directeur-eigenaar en daarmee eindverantwoordelijke voor Witte Rentmeesters en Makelaars. Hij is een allround landgoedbeheerder met veel ervaring op het gebied van rendementsverbetering van landgoederen, versterken van de kernkwaliteiten van landgoederen en het adviseren, aansturen en begeleiden van onder andere complexe herbestemmings- en restauratieprojecten van rijks- en gemeentelijke monumenten. Taxeren van landgoederen en agrarisch vastgoed, bemiddelen bij bedrijfsverplaatsingen op onteigeningsbasis en de bemiddeling bij aan- en verkoop van landelijk vastgoed, zijn specialismen waarbij zijn jarenlange ervaring goed tot zijn recht komt. De ervaren specialist heeft betrokkenheid, betrouwbaarheid, ontzorgen en 100% inzet, persoonlijk en warm hoog in het vaandel staan.

T.0314 38 21 21 | E.

Martin van Galen

Rentmeester/Register Taxateur

Martin van Galen heeft de bosbouw- en rentmeestersopleiding gevolgd aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, is beëdigd rentmeester NVR en NRVT taxateur. Martin heeft ervaring opgedaan bij zowel de overheid als in de particuliere sector en kent daarom de belangen van beide zijden van de onderhandelingstafel. Hij heeft kennis van het beheer van landgoederen van particulieren en stichtingen, het opstellen van huur-, jacht-, pacht- en erfpachtovereenkomsten en het uitvoeren van taxaties van landelijk vastgoed. Uitgangspunten bij alle beherende en adviserende werkzaamheden zijn betrouwbaarheid, discretie en respect voor mens en omgeving.

T.0314 38 21 21 | E.

Piet 't Jong

Junior Rentmeester

Piet ’t Jong is afgelopen juni afgestudeerd voor zijn studie Bos & Natuurbeheer, specialisatie Rentmeesterij, aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Piet is nu als junior rentmeester werkzaam bij Witte Rentmeesters en Makelaars. Hij heeft reeds ervaring in het verzorgen van NSW-rangschikkingen van landgoederen en het opstellen van integrale landgoedvisies. Daarnaast is hij bekwaam met het cartografisch computerprogramma GIS. Hij zal zich binnen het kantoor gaan ontplooien als deskundige in het beheer van landgoederen en monumentaal erfgoed, het opstellen van omgevingsvisies, (erf)pachtzaken en het taxeren van landelijk vastgoed. Piet vindt zijn motivatie voor het vak door continu bij te dragen aan de schoonheid en gezondheid van het landelijk en agrarisch gebied. Hierbij streeft hij naar het verwezenlijken van de beste uitkomst voor de mens en zijn omgeving, zowel voor de korte als de lange termijn.

T.0314 38 21 21 | E.

Reinier Avenarius

Makelaar

Reinier Avenarius combineert zijn jarenlange ervaring met een brede kennis in het makelen. Hij is 16 jaar werkzaam geweest in Den Haag bij gerenommeerde makelaarskantoren. Sinds 2016 is Reinier met veel enthousiasme als makelaar in regio Achterhoek actief. Hij heeft veel ervaring met zowel verkoop als verhuur van onroerend goed. Tevens heeft hij veel klanten begeleid en geadviseerd bij de aankoop. De diversiteit in onroerend goed en klanten vindt hij het leukste van de makelaardij. Zijn visie is vooral gericht op het bij elkaar brengen van twee partijen en om de belangen van zijn opdrachtgever het beste te behartigen middels een professionele maar persoonlijke benadering. Zijn motto is “problemen bestaan niet, alleen oplossingen”.

T.0314 38 21 21 | E.

Merel Mathijsen

Makelaar/Rentmeester

Merel Mathijsen heeft vastgoed- en grondtransacties gestudeerd aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Om haar kennis op het gebied van vastgoed te verbreden heeft ze de opleiding makelaardij gevolgd aan Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Merel heeft circa twee jaar gewerkt als makelaar in een zeer stedelijke omgeving en is sinds oktober 2018 werkzaam als makelaar/rentmeester bij Witte Rentmeesters en Makelaars. Echte oprechte interesse in de klant vindt ze het allerbelangrijkste. Het inleven in de “mens” achter de opdrachtgever en zijn of haar belangen optimaal te behartigen is haar streven.

T.0314 38 21 21 | E.

Inge Loes Witte

Administratieve ondersteuning

Naar mobiele navigatie