Bosexploitatie

Door een zorgvuldig en toekomstgericht beheer van een bosperceel kan de efficiëntie en rendabiliteit toenemen.

Regelmatige dunningen zorgen voor een betere houtkwaliteit en een snellere bijgroei. Het verkopen van hout is een proces waar verschillende partijen bij betrokken zijn.

Wij kunnen voor u een werkplan en een planning opstellen voor de exploitatie van uw bos in de toekomst en de juiste partijen samenbrengen om tot een optimaal resultaat te komen.

Naar mobiele navigatie