Planschade

Wordt er in uw directe omgeving een weg aangelegd of worden er nieuwbouwwoningen of bedrijfspanden gebouwd? De hinderlijke gevolgen die u hiervan ondervindt noemen we planschade. Er treedt waardevermindering op van uw bezit. Dit kan zijn door geluidsoverlast, schaduwwerking, onevenredige inbreuk op uw privacy of een verslechtering van de situeringswaarde van de onroerende zaak. U heeft op grond van de Wet ruimtelijke ordening recht op een vergoeding van de gemeente waarbinnen het bestemmingsplan valt. Of, in uitzonderlijke gevallen, Provinciale Staten of de minister. 

Case

Benieuwd naar onze succesvolle aanpak? Bekijk dan snel onze case. Hier leest u meer over onze werkwijze bij planschadeprocedures.

lees de case


Bij planschade moet u het juiste gevoel krijgen over de waarde en de goede juridische afwikkeling hiervan. Het moet waterdicht zijn.

Planschade
Planschade
Planschade

Voor toekenning van planschade gelden meer en andere eisen dan bij onteigening of aankoop. Er moet duidelijk worden gemaakt dat de schade niet te voorzien was. Met behulp van een planschaderisicoanalyse gaat het vaak om complexe taxaties waarin de voor- en nadelen van de nieuwe planologie duidelijk in kaart moet worden gebracht. Witte Rentmeesters en Makelaars adviseert u graag en zorgt voor de begeleiding van het begin tot het eind.

Meer informatie

Heeft u een specifiek vraagstuk over planschade? Onze rentmeesters staan u graag te woord.

Neem direct contact op

Wij staan u graag met raad en daad bij. Heeft u een vraag of wilt u dat wij contact met u opnemen? Een persoonlijk gesprek biedt tenslotte nieuwe inzichten. We ontvangen u graag op ons kantoor of komen bij u thuis om de planschade te bekijken.
Neem direct contact op